Kaset

Jasmine Ris Crop 2019 har ankommet

Maekrua® Oyster Sauce

This sauce instantly improves the flavor of chicken, fish, shrimp, meats, and soups gravies and all vegetables. Ideal for all seasoning purposes.

Click to accept cookies and enable this content
Vi har flyttet til nye lokaler i
Pottemakerveien 10
0954 Oslo

Vår Visjon

Vår visjon om å gi folket en bedre hverdag skal realiseres ved å gi kvalitetsservice, være konkurransedyktige, sikre trygg mat og distribuere til frittstående dagligvarebutikker, restauranter, gatekjøkkener,distributører og til storhusholdninger i hele Norge.

%

Fornøyd Kunder

%

Service

Locations

Ait Premium Brand

– Nye Ait Foods AS.

TWININGS

 Quality tea has always been at the heart . Renowned for creating vibrant and aromatic blends that are loved by all, from Earl Grey and English Breakfast to Chai Lattes and super fruity infusions

Ait Premium Brand Products

– Nye Ait Foods AS

Nye Ait Foods AS

Nye Ait Foods AS

Pottemakerveien 10

0954 Oslo

Tel: 22 68 47 56

Email: bestilling@aitfoods.com

Google Plus Code:

XV22+8F Oslo, Oslo Municipality

Web butikk bare for Bestilling — priser kommer på Ordrebekrftelse eller Faktura. Nye Ait Foods AS Dismiss